O przedszkolu

Wizytówka przedszkola

Przedszkole na miarę XXI wieku

Zachęcamy do przeczytania artykułu autorstwa Pani Dyrektor naszego przedszkola pt "Jest takie przedszkole- Przedszkole na miarę XXI wieku", zawartego w jednym z numerów Informatora Oświatowego.

 • Jest takie Przedszkole- Przedszkole na miarę XXI wieku.
 • Budynek i zaplecze

  Przedszkole znajduje się w wolnostojącym, okazałym budynku z nowocześnie wyposażonym placem zabaw. Przystosowane jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, między innymi z dysfunkcją narządów ruchu. Budynek posiada podjazdy na zewnątrz i windę wewnątrz. Sale zabaw - każda po 60 m2 są przestrzenne i jasne. Łazienki umieszczone obok każdej z sal wyposażone są w prysznice, umywalki i sedesy z uchwytami umożliwiającymi przygotowanie wychowanków z dysfunkcją narządów ruchu i innych do codziennego życia.

  W przedszkolu znajduje się sala gimnastyczna i gabinety specjalistyczne: logopedyczny, rehabilitacji ruchowej, psychologiczny, Sala Doświadczania Świata, gabinet do terapii metodą Integracji Sensorycznej, gabinet do terapii pedagogicznej i badań przesiewowych słuchu, wzroku oraz mowy, gabinet medyczny.

  Na szczególną uwagę zasługuje Sala Doświadczania Świata, która wyposażona jest w sprzęt i urządzenia do stymulacji zmysłowej światłem, dźwiękiem i wibracjami. Znajduje się tam także „basen chiński" z dużą liczbą kolorowych piłek, w których uwielbiają relaksować się dzieci.

  Kadra

  W placówce zatrudnieni są specjaliści o wysokich kwalifikacjach: oligofrenopedagodzy, rehabilitant ruchowy, logopeda, psycholog, muzykoterapeuta, terapeuci Integracji Sensorycznej.

  Specjaliści współpracują z nauczycielami w trakcie opracowywania i realizacji zajęć programowych oraz indywidualnych. Kadra pedagogiczna dostrzega potrzeby rozwojowe wychowanków zarówno o obniżonej sprawności ruchowo - intelektualnej, jak i dzieci szczególnie uzdolnionych. W tym celu prowadzona jest terapia w gabinetach wyposażonych w profesjonalny sprzęt: logopedyczny, rehabilitacyjny, plastyczny, urządzenia do stymulacji zmysłowej.

  Pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną nadzoruje dyrektor placówki. Wychodząc naprzeciw problemom i potrzebom wychowanków, współpracuje on ze środowiskiem lokalnym, fundacjami, stowarzyszeniami na rzecz dzieci niepełnosprawnych, instytucjami użyteczności publicznej, z placówkami oświatowymi oraz poradniami.

  Intendent układa jadłospis uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, a także indywidualne diety wychowanków związane ze schorzeniami, typu: celiakia, alergia pokarmowa.

  Historia

  • 1984 r. (wrzesień) – utworzono 5–cio godzinny oddział specjalny dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i lekkim w Przedszkolu nr 18 w Słupsku
  • 1998 r. (grudzień) – uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku utworzono jednostkę organizacyjną pod nazwą Przedszkole Miejskie nr 8 w Słupsku
  • 1999 r. (wrzesień) – nastąpiło uroczyste otwarcie placówki
  • 1999-2007 r. – w okresie tym dyrektorem przedszkola była p. Mirosława Bajerska
  • 2000 r. (maj) – uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku zmieniono nazwę przedszkola na Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku
  • 2007 r. – dyrektorem przedszkola zostaje p. Józefa Budzich

  [początek]