Aktualności

5 maja - Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Godnie żyć, to cieszyć się wszystkim, co nas otacza, rozumieć bodźce, które pochodzą z zewnątrz otoczenia, funkcjonować w społeczeństwie na równych prawach. Niepełnosprawni żyją wśród nas. Często różnią się wyglądem, sposobem zachowania, wymowy. Godność, to otwieranie drzwi osobom niepełnosprawnym, to tolerancja. Tolerancja jest poszanowaniem cudzych poglądów, uczuć, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Tolerancja, to poszanowanie każdego takim, jakim jest. Poszanowanie drugiego człowieka, dostrzegania w nim trudu życia, troska o godność, o którą sam nie da rady zawalczyć – to priorytet moralny, który powinien dominować w każdym z nas. Zrozummy inność …to takie proste.