Aktualności

Błękitny Marsz

Organizatorem "Błękitnego Marszu", który odbył się już po raz szósty, były miejskie przedszkola integracyjne nr 8 przy ul. Wiatracznej 10 oraz nr 32 "Tęczowa Dolina" przy ul. Kasztanowej 1. Akcja przedszkolaków, opiekunów i rodziców, jest gestem solidarności z osobami cierpiącymi na autyzm, wśród których jest bardzo dużo dzieci.

Ideą Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, obok zwrócenia uwagi na problem osób autystycznych, jest również niesienie pomocy specjalistycznej dzieciom autystycznym i ich rodzicom.
"Błękitny Marsz" odbył się dwóch rejonach Słupska. Ulicami osiedla Batorego przeszły dzieci z Przedszkola nr 8, a także maluchy z Przedszkoli nr 15, 23 i 24, uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka oraz młodzież z Zespołu Szkół Agrotechnicznych ze Słupska.
Po drugiej stronie miasta, na osiedlu Akademickim, w "Błękitnym Marszu" uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 32 "Tęczowa Dolina" oraz z Przedszkola Miejskiego nr 11 "Calineczka", uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im Gryfitów, studenci Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz przedstawiciele Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W trakcie przemarszu dzieci rozdawały przechodniom błękitne balony, kwiaty oraz ulotki z informacjami o autyzmie.
Po marszu w SP nr 4 odbyła się część artystyczna związana z prowadzoną akcją.

Do 4 kwietnia w Przedszkolu Miejskich Integracyjnym nr 8 trwać będą dni bezpłatnych konsultacji. Do dyspozycji rodziców będą wszyscy specjaliści pracujący na co dzień w naszym przedszkolu, m.in.: logopeda, oligofrenopedagog, fizykoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, trener Biofeedback, terapeuta metody Tomatisa oraz trener sensoplastyki.

Natomiast Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 "Tęczowa Dolina" dzień bezpłatnych konsultacji ze specjalistami dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zaplanowało na 6 kwietnia (sobota). Konsultacje te mają na celu udzielenie wsparcia i wskazówek rodzicom, którzy dostrzegają nieprawidłowości w rozwoju swoich dzieci. Porad udzielać będą osoby na co dzień pracujące z dziećmi autystycznymi w "Tęczowej Dolinie" - logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, surdopedagog i
oligofrenopedagodzy.

Co to jest autyzm?
Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, o podłożu neurologicznym, które ingeruje od wewnątrz w całą osobowość człowieka. Nieprawidłowości rozwoju zauważalne są w takich sferach rozwoju jak: mowa, komunikacja, kompetencje społeczne, rozwój emocjonalny, poznawczy oraz ruchowy.
Autyzm diagnozowany jest najczęściej w okresie dzieciństwa. Szansą na samodzielność dla dzieci z autyzmem jest wczesna diagnoza oraz systematyczna terapia. Każde dziecko z autyzmem jest inne, a nieprawidłowości oraz stopień ich natężenia w poszczególnych sferach jest zróżnicowany u poszczególnych dzieci.
Wcześnie podjęta terapia skupiająca się na kształtowaniu umiejętności dziecka, których rozwój nie przebiega prawidłowo, umożliwia oraz ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowanie w codziennym jego życiu. Autyzm to jeden z najpoważniejszych zdrowotnych problemów cywilizacyjnych świata, lecz świadomość społeczna dotycząca przyczyn, objawów i możliwości leczenia jest wciąż stosunkowo niewielka.

Źródło: gp24.pl