Aktualności

Konferencja „Zrozumieć 100 języków dziecka. Skuteczne alternatywy wczesnej edukacji.Teoria i praktyka.”

Dyrektor naszego Przedszkola uczestniczył w konferencji "Zrozumieć 100 języków dziecka. Skuteczne alternatywy wczesnej edukacji.Teoria i praktyka.", która odbyła się w Krakowie. Jej celem było rozwijanie zainteresowań koncepcją pedagogiczną stworzoną przez Lorisa Malaguzziego we Włoszech znaną pod nazwą metodą Reggio Emilia. Istotą tej pedagogii jest głęboka uważność na rozwój indywidualny i indywidualne potrzeby dzieci, zainteresowanie szerokiego grona rodziców, nauczycieli i decydentów technikami pracy z dziećmi opartymi o pełne poszanowanie dziecięcych praw naturalnych wyartykułowanych między innymi przez Celine Alvarez i Celestyna Freineta oraz możliwościami ich zastosowania we współczesnej polskiej edukacji .Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy mogli wysłuchać wykładów dotyczących kreatywności oraz pracy metodą projektów oraz wziąć udział w spotkaniach i innowacyjnych warsztatach prowadzonych przez ekspertów - praktyków w tej dziedzinie wdrażających elementy pedagogii Reggio Emilia po polskich i zagranicznych stażach i wizytach studyjnych. Dzięki wizycie Dyrektora udało się nawiązać współpracę z ośrodkami rozproszonymi po całej Polsce, w celu wymiany doświadczeń i wsparcia przy wdrażaniu nowej w naszym kraju metody. Można już oficjalnie powiedzieć, że przygoda Reggio Emilia u nas zaczęła się na dobre i Nasze Przedszkole dumnie dołącza do miejsc na mapie, które realizują założenia Lorisa Malaguzziego.