Aktualności

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie.

Obchody są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.Na stronie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” ze Słupska czytamy piękne słowa: „Każdy z nas jest inny, ma inne potrzeby, ale jesteśmy i żyjemy obok WAS. Chcemy być częścią społeczeństwa i pragniemy: szacunku, akceptacji, życzliwości i tolerancji”. Te słowa towarzyszą Nam w przedszkolu od zawsze. Pamiętajmy o innych.