Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informujemy iż nasze przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 zostało beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W związku z przystąpieniem do programu prowadzone są w przedszkolu działania mające na celu promocję czytelnictwa wśród wychowanków naszej placówki

  • Konkursy
  • Imprezy i akcje czytelnicze

Wkrótce na naszej stronie internetowej pojawi się również wykaz zakupionych książek.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021-2025, w celu zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Kierunek interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”. Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001675/O/D20211675.pdf

Informację na temat programu dostępne są na dedykowanej stronie internetowej: https://nprcz.pl/aktualnosci/ oraz na stronie internetowej ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025