Aktualności

Nauka i zabawa to fajna sprawa

17 marca 2018 roku w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku odbył się piknik edukacyjny pod hasłem "Nauka i zabawa to fajna sprawa". Stanowił on z jednej strony okazję do zaprezentowania oferty edukacyjnej naszego przedszkola, a z drugiej strony był okazją do bezpłatnych konsultacji dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Konsultacje te miały na celu udzielenie wsparcia i wskazówek rodzicom, którzy dostrzegają nieprawidłowości w rozwoju swoich dzieci. Do dyspozycji rodziców byli specjaliści pracujący na co dzień w naszym przedszkolu, między innymi: logopeda, psycholog, oligofrenopedagog, fizykoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, trener Biofeedback, terapeuta metody Tomatisa oraz trener sensoplastyki.