Aktualności

Reklama Dzieciom

Bardzo miło jest nam poinformować, że dzięki zgłoszeniu naszej placówki przez pana Dyrektora Tomasz Dobrowolski zostaliśmy beneficjentami 29. akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” organizowanej przez Telewizję Polską.

Zajęliśmy zaszczytne 20 miejsce wśród 60 laureatów i setek zgłoszonych.

Dochód ze specjalnego bloku reklamowego wyemitowanego 25 grudnia 2021 roku w TVP1, tuż po głównym wydaniu „Wiadomości”, wyniósł 1 165 000 złotych. Akcję wsparło trzynastu reklamodawców.

W tym roku pieniądze z „Reklamy Dzieciom” mają być przeznaczone na: wyposażenie sal rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz dydaktycznych (m.in.: do terapii integracji sensorycznej, do komunikacji alternatywnej, logopedycznej, doświadczania świata, do zajęć wczesnego wspomagania oraz do terapii ruchowej), realizację programów terapeutycznych (hipoterapia, zajęcia logopedyczne, hortiterapia), zakup sprzętu umożliwiającego podniesienie jakości życia dzieci i edukacji młodzieży niepełnosprawnej (m.in.: sprzęt do komunikacji alternatywnej, monitorów interaktywnych, EEG – Biofeedback), doposażenie i rozszerzenie oferty edukacyjnej świetlic socjoterapeutycznych i szkolnych, organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem, dysfunkcyjnych oraz dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka.

Nasze przedszkole otrzymało kwotę 20 tysięcy złotych