Aktualności

STRAJK

Szanowni Rodzice !!!

Pracownicy naszego przedszkola w marcowym referendum opowiedzieli się za przeprowadzeniem strajku. W związku z tym, przewidujemy że od 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania, nie będziemy mieli możliwości zapewnienia dzieciom opieki i bezpiecznych warunków pobytu.

Kierujemy do Państwa prośbę o zapewnienie opieki we własnym zakresie w czasie, w którym przeprowadzany będzie strajk.

Z góry dziękujemy Państwu za wyrozumiałość w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Jednocześnie przypominamy, że rodzice dzieci do lat ośmiu mają możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego. O wypłatę zasiłku opiekuńczego należy wystąpić do pracodawcy, dołączając oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.