Aktualności

Wizyta gościa z Włoch

Dzisiaj, w odpowiedzi na zaproszenie Pana Dyrektora Tomasza Dobrowolskiego i dzięki nawiązanej współpracy z Instytutem Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, odwiedził nasze przedszkole specjalny gość. Była to Barbara Morgoni z Università degli Studi di Urbino Carlo Bo we Włoszech, która przedstawiła włoskie rozwiązania pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Po zwiedzeniu naszej placówki przedstawiła nam kierunki rozwiązań i współpracy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wizyty, ponieważ koncepcja pracy Naszego Przedszkola opiera się właśnie na włoskiej metodzie Reggio Emilia, którą wdrażamy stopniowo od 1 września br. Mamy nadzieję, że wszystkie informacje i spostrzeżenia na temat pracy z dziećmi przyczynią się do jeszcze lepszych efektów edukacyjnych u naszych wychowanków.