Aktualności

Wizyta w Zespole żlobkowo - szkolno- przedszkolnej NoBell w Konstancinie-Jeziornie

Dyrektor Naszego Przedszkola uczestniczył w wizycie studyjnej, podczas której miał okazję zapoznać się z pracą Zespołu Żłobkowo-Szkolno-Przedszkolnego NoBell w Konstancienie-Jeziornie. Cała placówka swoją pracę opiera na przeróżnych metodach i formach pracy. Nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej zaprezentowali swoją codzienność w oparciu o metodę Marii Montessori, wykorzystując przy tym innowacyjne rozwiązania skorelowane z pracą na niekonwencjonalnych metodach i formach (miedzy innymi elementy planu daltońskiego, tutoring rówieśniczy). Placówka NoBell została wyróżniona wieloma certyfikatami: Innowatora Roku w Oświacie, Szkoły z klasą, Certyfikat Jakości Centrum Edukacji Obywatelskiej, może się pochwalić przede wszystkim mianem ZWYCIĘZCA PRESTIŻOWEGO I GLOBALNEGO KONKURSU EDUMISSION 2017, w którym zostało wyróżnionych zaledwie 20 placówek z całego świata.

Zaobserwowane rozwiązania wpisują się w realizację założeń metody Reggio Emilia, której realizację wprowadzamy stopniowo od września 2019 r.