Ćwiczenia ruchowe

Przepychanka

Zabawa ma na celu:

 • wzmacniać wyprostne mechanizmy antygrawitacyjne
 • pomagać we wzmacnianiu kontaktu wzrokowego
 • pomaga kształtować stawianie modyfikowanego oporu

Kto silniejszy?

Zabawa ma na celu:

 • wzmacniać zgięciowe mechanizmy antygrawitacyjne
 • wzmacniać siłę całych rąk, doskonalić chwyt
 • dostarczać wielu wrażeń czucia głębokiego

Ukryte zapachy

Zabawa ma na celu:

 • integrować wrażenia dotykowe (dowolne materiały : kasze, ryż, mąki, sianko itp.)
 • kształtować różnicowanie dotykowe (dziecko bez kontroli wzroku musi odnaleźć ukryte przedmioty)
 • doskonalić manipulację (dziecko odkręca i zakręca słoiki)
 • integrować wrażenia węchowe, poznawać zapachy

Równoważna ścieżka

Zabawa ma na celu:

 • doskonalić reakcje równoważne
 • doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową
 • stymulować dotykowo stopy
 • rozwijać wyobraźnię (dziecko razem z rodzicem wymyśla, z czego ułożyć ścieżkę)

Wyścigi na poduszkach

Zabawa ma na celu:

 • dostarczać wielu wrażeń płynących z ruchu w różnych pozycjach i kierunkach (przyjmujemy pozycję na kolanach, na pupie, na brzuchu, zbieramy rozrzucone piłeczki)
 • dostarczać wielu wrażeń czucia głębokiego
 • wzmacniać wyprostne (w pozycji na brzuchu) i zgięciowe mechanizmy antygrawitacyjne
 • doskonalić koordynacje wzrokowo-ruchową

Wałkowanie ciasta

Zabawa ma na celu:

 • dostarczać dużej dawki wrażeń proprioceptywnych (wałkujemy wyraźnie, powoli uciskając poszczególne części ciała)
 • osiągać stan relaksacji, równowagi sensorycznej
 • doskonalić świadomość własnego ciała (nazywamy uciskane części ciała)

Pajęczyna

Zabawa ma na celu:

 • doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową
 • doskonalić reakcje równoważne
 • doskonalić koncentrację (dziecko musi uważać, żeby nie dotknąć pajęczyny)
 • rozwijać planowanie motoryczne
 • wzmacniać napięcie mięśniowe i doskonalić ruchy naprzemienne podczas pełzania, gdy dziecko przechodzi pod pajęczyną