Grupa III - czterolatki

Grupa III liczy 23 dzieci, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych. Dzieci są chętne do zabaw ruchowych, zajęć, ćwiczeń gimnastycznych, do tańca, do różnorodnych prac plastycznych. Wiele dzieci ma duży zasób słownictwa i ogromną potrzebę mówienia, rozmawiania ze sobą i z dorosłymi Oprócz zajęć dydaktycznych nasi podopieczni biorą również udział w grupowych i indywidualnych zajęciach logopedycznych. Lubią czytanie książeczek i ekspresyjne opowiadanie bajek. Niektóre dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych: origamusie i zabawy badawcze. Dzieci opiekują się również naszym grupowym zwierzątkiem - świnką morską Mieciem. Podczas zabaw swobodnych dzieci często bawią się wspólnie w różnorodne zabawy tematyczne, częściej wybierają też rysowanie, odrysowywanie i gry.

Większość dzieci chodzi na taniec i bierze udział w zajęciach metodą Weroniki Sherborne na przemian z zajęciami ruchowymi na hali sportowej.

Zauważalne cechy naszej grupy to: żywiołowość, otwartość na poznawanie i rozumienie świata, duże zaangażowanie podczas wykonywania prac plastycznych i zabaw ruchowych..

Grupa III

Grupa III