Absolwenci 2019

„Ratowniczek”

W grupie starszaków odbyły się zajęcia z edukacji zdrowotnej "Ratowniczek". Dzieci:

  • przy ppomocy obrazków omawiały takie pojęcia jak: zdrowie, choroba, wypadek oraz szybka reakcja na zdarzenie,
  • wysłuchały sygnałów alarmowych służb ratunkowych,
  • układały z cyfr numery alarmowe.