Absolwenci 2019

Zabawy ruchowo-taneczne z panią rehabilitantką