Grupa IV - pięciolatki

Opiekunowie grupy

Gołębiowska Wiesława

Iwanicka Monika

Miśkiewicz Agnieszka

Rybak Beata