Grupa V - sześciolatki

Zajęcia ruchowe z piłką razem z panem Michałem