Grupa V - sześciolatki

Opiekunowie grupy

Gołębiowska Wiesława

Iwanicka Monika

Miśkiewicz Agnieszka