Grupa VI

Grupa VI

O grupie

Do grupy VI - specjalnej uczęszcza 10 dzieci. Wszystkie dzieci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pracują w niej dwie nauczycielki, dwie pomoce nauczyciela i woźna oddziałowa. Grupa jest zróżnicowana wiekowo. W pracy z dziećmi sprawdzają się; metoda Knilla, Klanza, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne. Dzieci uwielbiają wprowadzane elementy Sensoplastyki. Nauczyciele z grupy zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie rodziców swoich podopiecznych.