Kontakt

Dane kontaktowe

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 „Zamek Skarbów” w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10
tel.: 513 737 716
e-mail: p.integracyjne@wp.pl
NIP: 839-312-98-05
REGON: 221114586
PKD: 8510Z

Godziny otwarcia

Przedszkole otwarte w godzinach: 6:30 – 16:30.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7:30 – 12:30. Godziny pobytu dziecka przed i po podstawie programowej są godzinami odpłatnymi.

Konta bankowe

  1. mBank S. A. 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 – opłata godzinowa i opłata za wyżywienie
    Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,00 zł. Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zwolnieni są z uiszczania opłaty godzinowej naliczanej ponad podstawę programową.
  2. Santander Consumer Bank 68 1090 2763 0000 0001 4165 7711 – konto Rady Rodziców
    W roku szkolnym 2020/2021 składka na Radę Rodziców wynosi 180,00 zł.