Kontakt

Dane kontaktowe

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10
tel./fax: 59 841 78 69
tel. księgowość: 59 841 78 68
e-mail: p.integracyjne@wp.pl
NIP: 839-312-98-05
REGON: 221114586
PKD: 8510Z

Godziny otwarcia

Przedszkole otwarte w godzinach: 6:30 – 17:00.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7:30 – 12:30. Godziny pobytu dziecka przed i po podstawie programowej są godzinami odpłatnymi.

Konta bankowe

  1. mBank S. A. 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 – opłata godzinowa i opłata za wyżywienie
    Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,00 zł. Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zwolnieni są z uiszczania opłaty godzinowej naliczanej ponad podstawę programową.
  2. Santander Consumer Bank 68 1090 2763 0000 0001 4165 7711 – konto Rady Rodziców
    W roku szkolnym 2019/2020 składka na Radę Rodziców wynosi 180,00 zł.
    Składka na wynajem autobusu na wyjazdy do hali sportowej przy ul. Madalińskiego – rodzice grupy III, IV, V wynosi 30,00 zł.