Model absolwenta przedszkola

Model absolwenta przedszkola opracowany został na kanwie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zachęcamy do zapoznania się z elementarnymi umiejętnościami, jakie przedszkolak powinien opanować zanim rozpocznie naukę w szkole.

Model absolwenta przedszkola