Nasza kadra

W placówce zatrudnieni są specjaliści o wysokich kwalifikacjach: oligofrenopedagodzy, rehabilitant ruchowy, logopeda, psycholog, muzykoterapeuta, terapeuci Integracji Sensorycznej.

Specjaliści współpracują z nauczycielami w trakcie opracowywania i realizacji zajęć programowych oraz indywidualnych. Kadra pedagogiczna dostrzega potrzeby rozwojowe wychowanków zarówno o obniżonej sprawności ruchowo - intelektualnej, jak i dzieci szczególnie uzdolnionych. W tym celu prowadzona jest terapia w gabinetach wyposażonych w profesjonalny sprzęt: logopedyczny, rehabilitacyjny, plastyczny, urządzenia do stymulacji zmysłowej.

Pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną nadzoruje dyrektor placówki. Wychodząc naprzeciw problemom i potrzebom wychowanków, współpracuje on ze środowiskiem lokalnym, fundacjami, stowarzyszeniami na rzecz dzieci niepełnosprawnych, instytucjami użyteczności publicznej, z placówkami oświatowymi oraz poradniami.

Intendent układa jadłospis uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, a także indywidualne diety wychowanków związane ze schorzeniami, typu: celiakia, alergia pokarmowa.

 

Dokumenty do pobrania