Nasza kadra

W placówce zatrudnieni są specjaliści o wysokich kwalifikacjach: oligofrenopedagodzy, rehabilitant ruchowy, logopeda, psycholog, muzykoterapeuta, terapeuci Integracji Sensorycznej.

Specjaliści współpracują z nauczycielami w trakcie opracowywania i realizacji zajęć programowych oraz indywidualnych. Kadra pedagogiczna dostrzega potrzeby rozwojowe wychowanków zarówno o obniżonej sprawności ruchowo - intelektualnej, jak i dzieci szczególnie uzdolnionych. W tym celu prowadzona jest terapia w gabinetach wyposażonych w profesjonalny sprzęt: logopedyczny, rehabilitacyjny, plastyczny, urządzenia do stymulacji zmysłowej.

Pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną nadzoruje dyrektor placówki. Wychodząc naprzeciw problemom i potrzebom wychowanków, współpracuje on ze środowiskiem lokalnym, fundacjami, stowarzyszeniami na rzecz dzieci niepełnosprawnych, instytucjami użyteczności publicznej, z placówkami oświatowymi oraz poradniami.

Intendent układa jadłospis uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, a także indywidualne diety wychowanków związane ze schorzeniami, typu: celiakia, alergia pokarmowa.

Burczak Iwona

Więcej

Burzymowicz Iwona

Więcej

Chaberska Dorota

Więcej

Chudoba Małgorzata

Więcej

Czarniak Marta

Więcej

Drużba Agnieszka

Więcej

Gołębiowska Wiesława

Więcej

Groch Wiesława

Więcej

Hito Klaudia

Więcej

Iwanicka Monika

Więcej

Jankowska Dorota

Więcej

Langa Urszula

Więcej

Matraszek-Grota Joanna

Więcej

Mikuś Agnieszka

Więcej

Milcarz Natalia

Więcej

Miśkiewicz Agnieszka

Więcej

Pytlarczyk Dorota

Więcej

Smaglijenko Amelia

Więcej

Stolc Marzena

Więcej

Szewczyk Elżbieta

Więcej

Twarda Bożena

Więcej

Żukowska Zofia

Więcej