O przedszkolu

Misja

Nasze przedszkole chce być placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Program przedszkola ukierunkowany jest na każde dziecko i jego potrzeby. Ma zapewnić mu wszechstronny i bezpieczny rozwój poprzez zabawę. Dokładamy wszelkich starań, aby każde dziecko było traktowane indywidualnie i podmiotowo. Chcemy aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Wspieramy też rodziców dzieci z różnego rodzaju deficytami.

Misja przedszkola od wielu lat jest niezmienna:

 • w stosunku do dziecka: przedszkole stara się zapewnić optymalny rozwój swoim wychowankom, dba o ich dobro psychiczne, fizyczne i emocjonalne oraz stoi na straży ich bezpiecznego dorastania;
 • w stosunku do rodziców/prawnych opiekunów: przedszkole współtworzy partnerskie relacje z rodzicami dzieci;
 • w stosunku do współpracowników: wszyscy pracownicy przedszkola starają tworzyć przyjazną i miłą atmosferę, dzięki której wychowankowie i ich rodzice chętnie uczestniczą w życiu przedszkola.

Prezentacja

Budynek i zaplecze

Przedszkole znajduje się w wolnostojącym, okazałym budynku z nowocześnie wyposażonym placem zabaw. Przystosowane jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, między innymi z dysfunkcją narządów ruchu. Budynek posiada podjazdy na zewnątrz i windę wewnątrz. Sale zabaw - każda po 60 m2 są przestrzenne i jasne. Łazienki umieszczone obok każdej z sal wyposażone są w prysznice, umywalki i sedesy z uchwytami umożliwiającymi przygotowanie wychowanków z dysfunkcją narządów ruchu i innych do codziennego życia.

W przedszkolu znajduje się sala gimnastyczna i gabinety specjalistyczne: logopedyczny, rehabilitacji ruchowej, psychologiczny, Sala Doświadczania Świata, gabinet do terapii metodą Integracji Sensorycznej, gabinet do terapii pedagogicznej i badań przesiewowych słuchu, wzroku oraz mowy, gabinet medyczny.

Na szczególną uwagę zasługuje Sala Doświadczania Świata, która wyposażona jest w sprzęt i urządzenia do stymulacji zmysłowej światłem, dźwiękiem i wibracjami. Znajduje się tam także „basen chiński" z dużą liczbą kolorowych piłek, w których uwielbiają relaksować się dzieci.

Nasz budynek

Nr 232 - Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999r. Zlokalizowane jest na obrzeżach miasta w centrum osiedla „Batory”. Mieści się w piętrowym, nowoczesnym, wolnostojącym budynku usytuowanym z dala od ruchu ulicznego, pozbawionym barier architektonicznych. Jest wyposażone w podjazdy, windy, zaadaptowane łazienki, toalety, sale zabaw, salę gimnastyczną oraz inne pomieszczenia zapewniające bardzo dobre warunki do pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej. Znajdują się w nim gabinety do prowadzenia terapii integracji sensorycznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej, terapii ręki, EEG Biofeedback, gabinet psychologa, sala doświadczania świata. Wyposażenie uwzględnia wszystkie potrzeby dziecka związane z  prawidłowym rozwojem stosownie do wieku dziecka i jego możliwości psychofizycznych. Pozwala na specjalistyczną realizację indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.

Nasz ogród

Jednym z atutów przedszkola jest duży, pomysłowo zagospodarowany ogród wyposażony w nowy, bezpieczny sprzęt oraz urządzenia do ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu. Dodatkowo na terenie przedszkolnego placu zabaw jest wydzielone miejsce do prezentowania osiągnięć oraz miejsce do prowadzenia doświadczeń i obserwacji przyrodniczych. Organizacja przedszkola dostosowana jest do jej integracyjnego profilu. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00. Wśród wychowanków są zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne. Opieką przedszkolną objęte są dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Do naszej placówki trafiają dzieci z różnymi problemami rozwojowymi (np.: zróżnicowanym stopnieniem uszkodzenia narządu ruchu), dzieci autystyczne, dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Historia

 • 1984 r. (wrzesień) – utworzono 5–cio godzinny oddział specjalny dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i lekkim w Przedszkolu nr 18 w Słupsku
 • 1998 r. (grudzień) – uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku utworzono jednostkę organizacyjną pod nazwą Przedszkole Miejskie nr 8 w Słupsku
 • 1999 r. (wrzesień) – nastąpiło uroczyste otwarcie placówki
 • 1999-2007 r. – w okresie tym dyrektorem przedszkola była p. Mirosława Bajerska
 • 2000 r. (maj) – uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku zmieniono nazwę przedszkola na Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku
 • 2007 r. - dyrektorem przedszkola zostaje pani Józefa Budzich
 • 2017 r. - dyrektorem przedszkola zostaje pani Agnieszka Mikuś
 • 2019 r. - dyrektorem przedszkola zostaje pan Tomasz Dobrowolski